0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار CRASH ROYAL پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۰۰:۴۵
Patryk Dziuba
۳
۲
Szymon Sporek
Finished
۰۱:۰۵
Mateusz Golebiowski
۳
۲
Szymon Sporek
Finished
۰۱:۵۰
Michal Minda
۲
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۵۵
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Mateusz Burkacki
Finished
۰۷:۱۰
Patryk Dziuba
۱
۳
Szymon Sporek
Finished
۰۷:۵۵
Szymon Radlo
۳
۲
Rudomina Kamil
Finished
۰۱:۳۵
Michal Olbrycht
۳
۱
Patryk Dziuba
Finished
۰۲:۱۵
Michal Olbrycht
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۷:۳۰
Szymon Radlo
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۷:۵۵
Filip Mlynarski
۳
۲
Michal Blinka
Finished
۱۱:۳۰
Seroka Szymon
۲
۳
Patryk Lewandowski
Finished
۱۲:۰۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Bartosz Czerwinski
Finished
۱۲:۲۰
Filbrandt Tomasz
-
-
Adrian Spychala
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۵
Maruszak Piotr
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۱۰
Mateusz Burkacki
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۴:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۶:۰۰
Szymon Radlo
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۶:۲۰
Miroslav Sklensky
۲
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۰۹:۰۵
Michal Blinka
۳
۰
Amirreza Abbasi
Finished
۱۰:۴۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۱:۵۵
Michal Olbrycht
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۰۰:۴۰
Patryk Lewandowski
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۰۱:۲۵
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Szymon Sporek
Finished
۰۲:۴۰
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۴:۴۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۵۵
Michal Olbrycht
۱
۳
Patryk Dziuba
Finished
۰۶:۲۰
Zochniak Jakub
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۶:۴۵
Krzysztof Kapik
۲
۳
Szymon Sporek
Finished
۰۷:۰۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Rudomina Kamil
Finished
۰۷:۳۵
Seroka Szymon
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۸:۴۵
Michal Blinka
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۹:۳۵
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۰:۰۰
Aleksander Lilien
۳
۲
Piotr Sudol
Finished
۱۰:۵۰
Seroka Szymon
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۱۱:۰۰
Wojciech Gluszek
۰
۳
Damian Swierczek
Finished
۱۱:۱۵
Filip Mlynarski
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۱۲:۴۰
Seroka Szymon
-
-
Bartosz Czerwinski
بازی شروع نشده است
۱۳:۱۰
Miroslav Sklensky
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Maruszak Piotr
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۰۰
Patryk Lewandowski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۰:۱۵
Michal Minda
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۲:۴۵
Kaczmarek Jakub
۰
۳
Fomin Yurij
Finished
۰۲:۵۰
Michal Olbrycht
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۳:۰۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Mateusz Burkacki
Finished
۰۳:۱۰
Patryk Dziuba
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۳:۳۰
Szymon Radlo
۳
۰
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۳:۳۵
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Michal Olbrycht
Finished
۰۳:۵۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Szymon Sporek
Finished
۰۴:۲۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۲۵
Patryk Dziuba
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۴:۴۵
Michal Olbrycht
۲
۳
Szymon Sporek
Finished
۰۵:۰۵
Szymon Radlo
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۵:۱۰
Mateusz Rutkowski
۳
۲
Patryk Dziuba
Finished
۰۵:۳۰
Mateusz Burkacki
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۵:۳۵
Kaczmarek Jakub
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۵:۴۰
Mateusz Rutkowski
۲
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۶:۴۰
Mateusz Rutkowski
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۱۵
Karol Wisniewski
۳
۰
Adrian Spychala
Finished
۰۸:۲۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Piotr Sudol
Finished
۰۸:۲۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۰۸:۴۰
Patryk Lewandowski
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۱۰
Filip Mlynarski
۲
۳
Miroslav Sklensky
Finished
۰۹:۵۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Piotr Sudol
Finished
۱۰:۰۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۰:۲۰
Damian Swierczek
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۱۰:۳۰
Patryk Lewandowski
۳
۲
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۰:۴۵
Miroslav Sklensky
۳
۱
Michal Murawski
Finished
۱۱:۰۵
Karol Wisniewski
۲
۳
Patryk Lewandowski
Finished
۱۱:۱۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۱۱:۳۵
Miroslav Sklensky
۲
۲
Michal Blinka
inprogress
۱۲:۲۰
Wojciech Gluszek
۲
۲
Grzegorz Poliniewicz
inprogress
۱۲:۲۵
Amirreza Abbasi
-
-
Michal Murawski
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Patryk Lewandowski
-
-
Adrian Spychala
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۵
  Czech Republic Pro League
Vaclav Svoboda
۲
۳
Vladimir Stanek
Finished
۰۱:۰۰
Simon Kadavy
۳
۱
Radim Pavelka
Finished
۰۱:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۲
۳
Matous Klimenta
Finished
۰۲:۳۰
Radim Pavelka
۳
۱
Ales Hlawatschke
Finished
۰۲:۳۰
Matous Klimenta
۲
۳
Alesh Bayer
Finished
۰۳:۳۰
Kostal Marek
۳
۱
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۱:۳۰
Milan Kolar
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Homola
۱
۳
Jiri Motak
Finished
۰۰:۳۰
Milan Regner
۰
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۱:۰۰
Martin Guk
۲
۳
Alesh Bayer
Finished
۰۲:۰۰
Simon Kadavy
۳
۰
Vladimir Postelt
Finished
۰۳:۰۰
Pavel Kulhanek
۱
۳
Jan Steffan
Finished
۱۱:۳۰
Pavel Chvatal
۳
۲
Josef Koutnik
Finished
۱۱:۳۰
Karel Hons
۳
۱
Miroslav Nechas
Finished
۰۰:۰۰
Ivo Palmi
۲
۳
Martin Stefek
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Postelt
۳
۱
Jan Jablonovsky
Finished
۰۲:۰۰
Michal Zahradka
۰
۳
Martin Guk
Finished
۰۳:۰۰
Radim Pavelka
۳
۲
Vladimir Postelt
Finished
۰۴:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۲
۳
Martin Guk
Finished
۰۴:۰۰
Martin Guk
۳
۲
Matous Klimenta
Finished
۰۵:۰۰
Matous Klimenta
۳
۱
Michal Zahradka
Finished
۰۶:۰۰
Radim Pavelka
۱
۳
Simon Kadavy
Finished
۰۷:۰۰
Martin Guk
۲
۳
Alesh Bayer
Finished
۰۷:۰۰
Pavel Chvatal
۰
۳
Josef Vanek
Finished
۰۹:۳۰
Josef Koutnik
۳
۲
Vitezslav Malina
Finished
۱۰:۰۰
Radomir Revay
۱
۳
Radovan Polasek
Finished
۱۰:۳۰
Josef Vanek
۲
۳
Josef Koutnik
Finished
۱۰:۳۰
Josef Belovsky
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۰:۳۰
Milan Bezdicek
۲
۳
Radek Benes
Finished
۱۱:۰۰
Vitezslav Malina
۳
۰
Pavel Chvatal
Finished
۱۱:۰۰
Radek Benes
۱
۳
Radovan Polasek
Finished
۱۱:۳۰
Josef Belovsky
۳
۱
Vladimir Cermak
Finished
۱۲:۰۰
Havel Ladislav
۲
۳
Jan Potensky
Finished
۱۲:۰۰
Josef Vanek
۲
۳
Vitezslav Malina
Finished
۱۲:۰۰
Radek Benes
۲
۱
Milan Bezdicek
inprogress
۱۲:۳۰
Jiri Motak
۰
۳
Ondrej Homola
Finished
۰۰:۰۰
Frantisek Briza
۰
۳
Milan Regner
Finished
۰۰:۰۰
Karel Hons
۱
۳
Miroslav Nechas
Finished
۰۰:۳۰
Michal Zahradka
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۱:۳۰
Ales Hlawatschke
۳
۰
Jan Jablonovsky
Finished
۰۳:۳۰
Jan Jablonovsky
۳
۰
Simon Kadavy
Finished
۰۴:۳۰
Alesh Bayer
۲
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Postelt
۳
۰
Ales Hlawatschke
Finished
۰۵:۰۰
Alesh Bayer
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۵:۳۰
Jan Jablonovsky
۱
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۵:۳۰
Ales Hlawatschke
۱
۳
Simon Kadavy
Finished
۰۶:۰۰
Matous Klimenta
۳
۱
Michal Zahradka
Finished
۰۶:۳۰
Vladimir Postelt
۳
۱
Ales Hlawatschke
Finished
۰۶:۳۰
Pavel Kulhanek
۰
۳
Havel Ladislav
Finished
۰۹:۳۰
Kostal Marek
۲
۳
Josef Belovsky
Finished
۰۹:۳۰
Radek Benes
۱
۳
Radomir Revay
Finished
۰۹:۳۰
Jaroslav Prokupek
۳
۲
Vladimir Cermak
Finished
۱۰:۰۰
Radovan Polasek
۳
۰
Milan Bezdicek
Finished
۱۰:۰۰
Jan Steffan
۳
۱
Jan Potensky
Finished
۱۰:۰۰
Havel Ladislav
۳
۱
Jan Steffan
Finished
۱۰:۳۰
Jan Potensky
۳
۰
Pavel Kulhanek
Finished
۱۱:۰۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Kostal Marek
Finished
۱۱:۰۰
Radomir Revay
۳
۰
Milan Bezdicek
Finished
۱۲:۰۰
Josef Vanek
۱
۰
Pavel Chvatal
inprogress
۱۲:۳۰
Jan Steffan
۰
۲
Pavel Kulhanek
inprogress
۱۲:۳۰
Jaroslav Prokupek
۱
۲
Vladimir Cermak
inprogress
۱۲:۳۰
Oldrich Vrtal
-
-
Zbynek Pagac
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Marek Placek
-
-
Milan Kolar
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Tomas Regner
-
-
Jiri Machart
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
  Russia Liga Pro
Maksim Smyshnikov
۲
۳
Konstantin Olshakov
Finished
۰۸:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Alexey Uvarov
Finished
۰۲:۴۵
Valery Kutin
۲
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۲:۴۵
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۸:۴۵
Andrey Zabrodin
۳
۰
Rustam Bedretdinov
Finished
۰۹:۱۵
Maksim Smyshnikov
۳
۱
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۰:۱۵
Valery Kutin
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۱:۱۵
Pavel Semenov
۳
۲
Sergey Myagkov
Finished
۰۱:۳۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۳
۲
Evgeny Anisimov
Finished
۰۱:۴۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Pavel Semenov
Finished
۰۳:۰۰
Oleg Kharlakin
۳
۲
Andrey Zabrodin
Finished
۰۸:۱۵
Rustam Bedretdinov
۳
۲
Sergey Kulikov
Finished
۰۸:۴۵
Konstantin Olshakov
۳
۲
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۹:۱۵
Oleg Kharlakin
۳
۰
Rustam Bedretdinov
Finished
۱۰:۱۵
Konstantin Olshakov
۳
۱
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۰:۴۵
Armen Pomazkov
۲
۳
Igor Abelmasov
Finished
۱۲:۰۰
Oleg Borisovich Manuylov
۲
۳
Vladimir Nemashkalo
Finished
۱۲:۱۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۰
۳
Valery Kutin
Finished
۰۰:۱۵
Dmitriy Lyalichev
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۱۵
Sergey Myagkov
۱
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۲۰
Alexey Uvarov
۳
۰
Dmitrii Kustov
Finished
۰۰:۴۵
Evgeny Anisimov
۰
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۰۰:۴۵
Andrey Shmakov
۳
۱
Maksim Mameka
Finished
۰۱:۰۰
Dmitriy Lyalichev
۳
۱
Alexey Uvarov
Finished
۰۱:۴۵
Maksim Mameka
۱
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۰۰
Nikolay Tarasenkov
۱
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۲:۱۵
Vyacheslav Chernov
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۰۲:۱۵
Andrey Shmakov
۱
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۲:۳۰
Dmitrii Kustov
۱
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۳:۱۵
Aleksey Kazakov
۰
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۳:۱۵
Sergey Myagkov
۳
۱
Maksim Mameka
Finished
۰۳:۳۰
Alexey Uvarov
۳
۱
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۳:۳۵
Evgeny Anisimov
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۳:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۰
Andrey Shmakov
Finished
۰۴:۰۰
Aleksey Kazakov
۳
۰
Valery Kutin
Finished
۰۴:۱۵
Dmitrii Kustov
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۱۵
Maksim Mameka
۳
۰
Pavel Semenov
Finished
۰۴:۳۰
Nikolay Tarasenkov
۲
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۴:۴۵
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۴:۴۵
Sergey Nikulin
۰
۳
Aleksandr Chuliukov
Finished
۰۸:۰۰
Nikita Lyfenko
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۸:۳۰
Evgenii Plotnikov
۱
۳
Valeriy Zanev
Finished
۰۸:۳۰
Aleksandr Chuliukov
۳
۰
Nikita Lyfenko
Finished
۰۹:۰۰
Valeriy Zanev
۰
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۰۹:۳۰
Mikhail Reznikov
۰
۳
Sergey Nikulin
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Kulikov
۰
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۰۹:۴۵
Viktor Rakhmanovskii
۰
۳
Maksim Smyshnikov
Finished
۰۹:۴۵
Sergey Nikulin
۲
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۱۰:۰۰
Evgenii Plotnikov
۳
۱
Mikhail Smirnov
Finished
۱۰:۳۰
Aleksandr Chuliukov
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۱۰:۳۰
Andrey Zabrodin
۳
۲
Sergey Kulikov
Finished
۱۰:۴۵
Nikita Sadovskiy
۰
۲
Andrey Yurevich Lisov
inprogress
۱۲:۳۰
  Germany Challenger Series
Liang Qiu
۰
۳
Dauud Cheaib
Finished
۱۰:۰۰
Sushmit Sriram
۱
۳
Sudhanshu Grover
Finished
۱۱:۲۰
Akito Itagaki
۱
۳
Guillaume Alcayde
Finished
۱۰:۴۰
Louis Price
۳
۲
Kishegyi Akos
Finished
۱۲:۰۰
Liang Qiu
۱
۰
Akito Itagaki
inprogress
۱۲:۴۰
Sushmit Sriram
-
-
Guillaume Alcayde
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
  China WTT Star Contender Lanzhou
Kwan To Yiu
۱
۳
Carlos Rios Romero
Finished
۱۱:۳۰
  World Ping Pong Point
Andrii Shcherinskyi
۳
۲
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۸:۱۷
Andrii Shcherinskyi
۰
۳
Dmytro Halai
Finished
۰۹:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۱
Dmytro Halai
Finished
۰۸:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۰
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۹:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۱
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۰:۱۷
Dmytro Halai
۲
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۰:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۱
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۱:۱۷
Oleksandr Leonenko
۳
۲
Dmytro Halai
Finished
۱۱:۴۷
Oleksandr Leonenko
۳
۱
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۲:۱۷
  World TT-CUP
Piotr Odelski
۳
۲
Ucinski Rafal
Finished
۰۰:۰۰
Zbigniew Gudz
۰
۳
Fabian Sikora
Finished
۰۰:۰۵
Gustav Lomsky
۱
۳
Marek Teiml
Finished
۰۰:۲۰
Cermak Jiri
۰
۳
Zdenek Dusek
Finished
۰۰:۲۵
Zbynek Vyskocil
۳
۲
Martin Boltik
Finished
۰۰:۵۵
David Mutl
۳
۱
Gustav Lomsky
Finished
۰۱:۰۰
Marek Teiml
۲
۳
Vlastimil Kocvara
Finished
۰۱:۲۵
Jakub Nowak
۲
۳
Stepien Marcin
Finished
۰۱:۴۰
Zbynek Vyskocil
۳
۲
Martin Boltik
Finished
۰۲:۰۰
Mateusz Malik
۳
۰
Piotr Odelski
Finished
۰۲:۱۰
Morawski Piotr
۳
۰
Krzysztof Gola
Finished
۰۲:۳۰
Wiechec Adrian
۳
۱
Krzysztof Gola
Finished
۰۳:۳۰
Morawski Piotr
۳
۲
Zoladek Dariusz
Finished
۰۴:۰۰
Zoladek Dariusz
۱
۳
Krzysztof Gola
Finished
۰۵:۰۰
Wiechec Adrian
۳
۱
Zoladek Dariusz
Finished
۰۵:۳۰
Wiechec Adrian
۲
۳
Morawski Piotr
Finished
۰۶:۳۰
Sylwester Wloszek
۲
۳
Blazej Warpas
Finished
۰۸:۳۰
Emil Nowak
۰
۳
Maciej Kolek
Finished
۰۹:۰۰
Valois Kayque
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۰۹:۳۰
Juan Pedro Sanchez
۱
۳
Sanchez Juan A
Finished
۰۹:۴۰
Jan Eibich
۲
۳
Martin Plihal
Finished
۰۹:۵۰
Sylwester Wloszek
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۰:۰۰
Manuel Coro
۱
۳
Pablo Garcia
Finished
۱۰:۱۰
Sebl Jachym
۱
۳
Richard Marsik
Finished
۱۰:۲۵
Jan Masternak
۰
۳
Valois Kayque
Finished
۱۰:۳۰
Jesus Galvez
۱
۳
Sanchez Juan A
Finished
۱۰:۴۰
Adam Khalaila
۳
۱
Zdenek Zahradka
Finished
۱۰:۵۵
Emil Nowak
۳
۱
Jan Masternak
Finished
۱۱:۰۰
Juan Pedro Sanchez
۳
۲
Manuel Coro
Finished
۱۱:۱۰
Martin Plihal
۳
۱
Jiri Szabo
Finished
۱۱:۲۰
Sebl Jachym
۰
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۱:۲۵
Sylwester Wloszek
۲
۳
Valois Kayque
Finished
۱۱:۳۰
Jesus Galvez
۳
۱
Pablo Garcia
Finished
۱۱:۴۰
Jan Eibich
۳
۱
Jiri Szabo
Finished
۱۱:۵۰
Richard Marsik
۲
۳
Adam Khalaila
Finished
۱۱:۵۵
Jan Masternak
۲
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۲:۰۰
Manuel Coro
۰
۳
Sanchez Juan A
Finished
۱۲:۱۰
Leon Novesky
۳
۰
Martin Plihal
Finished
۱۲:۲۰
Sebl Jachym
۲
۲
Adam Khalaila
inprogress
۱۲:۲۵
Emil Nowak
۲
۰
Blazej Warpas
inprogress
۱۲:۳۰
Jesus Galvez
۱
۰
Manuel Coro
inprogress
۱۲:۴۰
Zdenek Zahradka
-
-
Richard Marsik
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۵
Sylwester Wloszek
-
-
Jan Masternak
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
  Belarus Liga Pro
Sergii Lugovskyi
۳
۱
Vasily Ermolenko
Finished
۰۸:۲۰
Vasily Ermolenko
۰
۳
Sergei Demidovich
Finished
۱۱:۰۰
  Czech Republic TT Star Series
Rafael De La Heras
۱
۳
Khalid Assar
Finished
۰۹:۳۰
Michal Obeslo
۳
۲
Milo De Boer
Finished
۱۰:۰۵
Klajber Adam
۳
۱
Alessandro Baciocchi
Finished
۱۰:۴۰
Dmitrij Prokopcov
۱
۳
Yannick Vostes
Finished
۱۱:۱۵
Rafael De La Heras
۰
۳
Michal Obeslo
Finished
۱۱:۴۵
Klajber Adam
۰
۰
Milo De Boer
inprogress
۱۲:۱۵
  China WTT Star Contender Lanzhou, Doubles
Liang Jis/MA J.
۲
۱
Li H.M./Pau Y.M.
inprogress
۱۳:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید