0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Lisa Ashton
۴
۲
Maat Patrick
Finished
۱۵:۰۰
van Der Horst Michel
۴
۱
Maat Patrick
Finished
۱۲:۰۵
Thibault Tricole
۳
۴
Lisa Ashton
Finished
۱۲:۲۰
Daniel Lee
۰
۴
Tommy Morris
Finished
۱۲:۴۰
Maat Patrick
۳
۴
Thibault Tricole
Finished
۱۲:۵۵
Tommy Morris
۳
۴
van Der Horst Michel
Finished
۱۳:۱۵
Lisa Ashton
۳
۴
Daniel Lee
Finished
۱۳:۳۰
Maat Patrick
۳
۴
Tommy Morris
Finished
۱۳:۵۰
Thibault Tricole
۴
۳
Daniel Lee
Finished
۱۴:۰۵
van Der Horst Michel
۴
۲
Lisa Ashton
Finished
۱۴:۲۵
Tommy Morris
۴
۱
Thibault Tricole
Finished
۱۴:۵۰
Daniel Lee
۴
۳
van Der Horst Michel
Finished
۱۵:۱۵
Lisa Ashton
۴
۳
Tommy Morris
Finished
۱۵:۴۰
van Der Horst Michel
۰
۰
Thibault Tricole
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۵
Maat Patrick
-
-
Daniel Lee
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید